Startsida | Bilder | Texter | Musik | Video

Introduktion

De vitsar som citeras på zENIL.se har alla – utan undantag – framförts i skarpt läge. De är alltså inte påhittade utan utgörs av äkta vara.

Ibland kan kanske vitsen vara svår att förstå för utomstående. Men, är det minst två personer som har (viss) möjlighet att begripa den (personen som vitsade resp. personen som blev vitsad med) har vi anledning att notera den.

För närvarande finns som synes två underrubriker. Orsaken är att en del av de medicinska vitsarna nog kräver rudiment av fackkunskap för att vara begripliga. Alla besökare är dock naturligtvis välkomna att ta del av alla vitsar!

Har Du dragit en vits / blivit vitsad med? Mejla den till:

zENIL.se