Startsida | Bilder | Texter | Musik | Video

Startsida – Musik

Det är tretakt, hör du väl?
Så fan heller! Fyrtakt. Klockren!
Lägg av. Vi tar den från början nu. Ett-två-tre-fyr ...
*KAKAFONI!*
Men för tusan! Den går i A-dur!
Kiss maj ääs! Det är G-dur!
Ge?
Ge! Jag säger Ge! Jag säger Ge!
Lägg av. Vi tar den från början nu. Ett-två-tre-fyr ...
*TOTAL-KAOTISKT MISHMASCH!*
Hahaha! Vi suger!
Du suger! Du ska ju ta ett ackord där!
Aldrig! Jag har ett solo där!
Du kan inte spela solo! Du kan ju knappt ta ett ackord!
Inte? Lyssna här då:
*BESYNNERLIGT LJUD SOM I ALLA FALL INTE ÄR ETT ACKORD!*
Va fan var det där?
Jag höll visst gitarren åt fel håll. Som Jimmy Hendrix. Han var ju vänsterhänt. Det var därför.
Jag är också vänsterhänt fast min vänstra hand sitter till höger.
Kiss maj ääs!
Lägg av nu. Alla får spela solo. Och ackord. Vi tar den från början nu. Ett-två-tre-fyr ...

Ovanstående avskrift från en ljudupptagning bandad i zENIL's studio får tjänstgöra som introduktion till föreliggande avdelning. Med den kunskap en besökare tillgodogör sig från avskriften räknar vi med att nämnda gäst känner respekt och förundran inför det faktum att det överhuvudtaget finns något att finna under rubriken Musik.

Staff och medlemmar
zENIL.se